و اینک حذف دو وزیر

روز گذشته رییس جمهور در اقدامی منحصر به خود، دو وزیر را خلع کرد. وزیر نفت و وزیر صنایع و معادن. گفته می شود که وزیر نفت از برکناری خود بیخبر بوده و در پی تدارک سفر به خارج بوده است.

از این اقدامات در دولت جدید فراوان دیده ایم و  این خبر چندان غیر منتظره نبود. تا ببینیم که چه خواهدشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید