برف است که می بارد

برف زمستانی که از دیشب (25 دی 1389) آغاز شده، چهره ی تهران را سفید پوش کرده است. شکوفه های برفی فضای زیبایی ایجاد کرده و برف همه جا را یکرنگ کرده است.

رنگ سفید یکدست

و درختان با شکوفه های سفید برف 

در آخر بفرمایید بستنی برفی

/ 1 نظر / 7 بازدید