حذف روز ملی "ایمنی در برابر زلزله"

احتمالا باید خوش باشیم و آسوده که در برابر زلزله ایمن هستیم و احتیاج به یادآوری نداریم...

احتمالا همه ی سازه ها در ایران در برابر زلزله ایمن هستند و همه ی مردم آماده، چرا که در تقویم جدید (که خیلی از رخدادها و روزها فراموش شده است) روز 5 دی ماه (مصادف با زمین لرزه بم) نیز که روز ملی "ایمنی در برابر زلزله" نامیده شده است، از تقویم جدید محو شده است. ایسنا

کاش کمی به فکر بوده، و از رویدادهای مخرب قبلی درس می گرفتیم.

یادآوری:  آیا برای زلزله ی بزرگ بعدی آماده هستیم؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید