نظام سرمایه داری اسلامی

در خبر ها آمده است 

که 2 هزار نفر بیش از 50 درصد از وام های بانکی ایران را دریافت کرده اند (1) یعنی نزدیک به سه هزارم درصد از مردم ایران 

به عبارت دیگر نیمی از منابع کشور در اختیار 99.997 درصد مردم ایران  و نیمی  دیگر برای سه هزارم درصد

 یعنی نظام سرمایه داری اسلامی این گونه است؟

/ 1 نظر / 21 بازدید