نوروز

در این تازه شدن ها دو بیت از غزلی از جناب سعدی خالی از لطف نیست:

بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی

چو بلبل در سماع آیند هر مرغی بدستانی

دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی

که خاک مرده باز آید درو روحی و  ریحانی

/ 1 نظر / 8 بازدید