شلاق

شرمت باد که پاسخی زیباتر از شلاق برای  قلم نیافتی

شرمت باد که تنها هنرت به رخ کشیدن قدرت است. نه، تنها هنرت این نیست که تو  هنرهایی از این نوع فراوان داری 

سرت را چگونه میخواهی بالا نگه داری تو که زورت را به رخ دختری پاک میکشی

شرمت باد 

/ 1 نظر / 8 بازدید
نصیرالدین جعفری

خیلی جالب بود.