روز جانباز

و عشق بود و خدا بود

و تنها مرد میدان بود

و ناگه چشمانش را به عشق هدیه کرد

و از آن به بعد همه را عشق دید

روزت مبارک

/ 2 نظر / 7 بازدید
بچه فنی

ارادتمند رفقای محترم از جان عزيزتر !

من

سلام... می نويسم بر روی دفتر خويش جاودانه باش ای سپيده عشق فروغ فرخ زاد سبز باشيد و سربلند