مرد کوهستان

تصویری از کوه های جنوب یزد

مردی که به آسمان خیره شده است...

/ 4 نظر / 5 بازدید
mina kiani

کامنتی که گذاشتم در مورد اون کوه در یزد بود که گفتم جالبه[گل]

mina kiani

کامنتی که گذاشتم در مورد اون کوه در یزد بود که گفتم جالبه[گل]

mina kiani

کامنتی که گذاشتم در مورد اون کوه در یزد بود که گفتم جالبه[گل]