زلزله در بندر عباس و راهپیمایی 13 آبان در تهران

بامداد امروز زلزله ای با بزرگای ۴/٩ ریشتر در جنوب بندر عباس به وقوع پیوست و تاکنون تلفاتی برای این زلزله گزارش نشده است. البته به نظر مجروحان راهپیمایی امروز صبح تهران بیش از زمینلرزه ی رخ داده در بندرعباس باشد. برای زمین لرزه ی بندر عباس خبرگزاری جمهوری اسلامی ٢۶٩ مجروح و وب سایت CNN نیز  700 مجروح،  اعلام کرده اند. وقتی در کشور برای چنین لرزش های متوسطی تا این اندازه مجروح داریم، وای به روزی که لرزشهای شدیدتری را شاهد باشیم.

/ 2 نظر / 10 بازدید
فاطمه

پیش از آنکه آخرین نفس را برآرم پیش از آنکه پرده فرو افتد پیش از پژمردن آخرین گل برآنم که زندگی کنم بر آنم که عشق بورزم برآنم که باشم . در این جهان ظلمانی در این روزگار سرشار از فجایع در این دنیای پر از کینه نزد کسانی که نیازمند منند کسانی که نیازمند ایشانم کسانی که ستایش انگیزند تا دریابم شگفتی کنم بازشناسم که ام که می توانم باشم که می خواهم باشم. تا روزها بی ثمر نماند ساعت ها جان یابد و لحظه ها گرانبار شود هنگامی که می خندم هنگامی که می گریم هنگامی که لب فرو می بندم . در سفرم به سوی تو به سوی خود به سوی حقیقت که راهی است ناشناخته پرخار نا هموار راهی که باری در آن گام می گذارم در آن گام نهاده ام وسربازگشت ندارم. بی آنکه دیده باشم شکوفائی گل ها را بی آنکه شنیده باشم خروش رودها را بی آنکه به شگفت درآیم از زیبائی حیات . آنگاه مرگ می تواند فراز آید. آنگاه می توانم به راه افتم . آنگاه می توانم بگویم که زندگی کرده ام.

فهیمه

سلام آیا مایلید که با وب لاگ من مبادله لینک کنید؟ یک کامنت در بلاگ من بگذارید تا من لینکی را که شما مایلید اضافه کنم. لینک من: http://memoirsofsherlockholmes.persianblog.ir عنوان لینک: شرلوک هلمز متشکرم