شعر شب

شب به شب

               تنها به یاد تو

                              به بالینم روم

چشم من

          گریان و نام تو

                             دمادم بر لبم

/ 2 نظر / 9 بازدید
فاطمه

شب هایی را که خواب نمی بینم دوست دارم روزهایی که تو را . خواب که نمی بینم انگار مرده ام و تو را . تو را در شبی خواهم دید که خواب نمی بینم ... [لبخند]