10 سال گذشت

10 سال از آن حادثهی تلخ گذشته و در نزدیکی سالگرد چنین حادثهای شاهد حادثهای بس عظیمتر و تلختر بودیم. خاطرم هست 10 سال پیش در کوی دانشگاه تهران به علت توقیف روزنامهی سلام و اعتراضهای دانشجویی مابعد آن، چنین حادثهای رخ داد (وسعت حوادث را با حوادث کنونی مقایسه کنید).

                سوالی که در ذهن من جاری است این است: اگر در آن زمان عناصر حمله کننده به کوی دانشگاه تهران شناسایی و معرفی میشدند، آیا باز شاهد چنین حوادث تلخی بودیم؟

                به راستی قدرت این گروه به اصطلاح لباس شخصی از کجاست؟ آیا شناسایی این گروه اینقدر دشوار است که بعد از 10 سال باز هم این گروه، دست به اقداماتی مشابه میزند و کسی هم پاسخگو نیست؟ اقداماتی که حتی صدای رییس مجلس را نیز درآورده است. آیا واقعا این گروه قابل شناسایی نیستند؟ اگر جواب مثبت است چرا هیچ موقع محاکمه نمیشوند؟

                کاش پاسخی قانعکننده به این سوالات داده میشد.

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
پرنده گمشده

سلام سوال خوبیه و اتفاقا" سوال بسیاری از ما هم هست، اما در عین حال خیلی آرمان گرایانه ست...