آقای قطبی لطفا به فکر دفاع پرسپولیس باش

بازم یه باخت خارج از خانه ی  دیگه....آقای لطفی به فکر باش این جوری هفتاد امتیاز رو نمیشه کسب کرد

البته خود به مدیریت و برخورد این مربی عزیز ایمان دارم ولی نمیخوام دوباره دوران افول پرسپولیس رو ببینم

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ice tea

راستش هر چی فکر کردم نتونستم برداشتت رئ از تظری که دادی بفهمم !