ظلم های آشکار (2)

از دیگر ظلم های آشکار در حق مردم ایران، ظلم صنعت خودروسازی است. به طوری که این صنعت در کشور ما با سابقه‌ی نزدیکه به نیم قرن، هنوز توان رقابت با سایر خودروسازان جهان را ندارد و دلیل آن ظلم این صنعت، در حق مردم کشور ماست. مردم کشور ما در خرید اتومبیل حق انتخابی محدود داشته و با توجه به سطح توان مالی اکثریت مردم و نیز گمرک نامعقول برای خودروهای وارداتی چاره ای به جز خرید محصول خودروسازان داخلی ندارند و این چرخه‌ی ناقص سالهاست که ادامه دارد و خودروسازان به جای حرکت در جهت بهبود روش‌های تولید، از کیفیت کاسته و بر قیمت می افزایند.

وقتی خودروسازان می‌توانند پراید را به قیمت 5 میلیون به مردم کشور عراق بفروشند (1)، با چه توجیهی این خودرو در داخل به قیمتی به مراتب بالاتر به فروش می رسد.

آیا مردم کشور ما نباید حق انتخاب داشته باشند؟

آیا حق آن است که خودرو با کیفیت پایین تر را با قیمت بالاتر خرید ؟

خودرو هایی که هم از لحاظ مصرف بنزین و هم تولید انواع آلاینده ها وضعیت مطلوبی ندارند

/ 2 نظر / 37 بازدید
نصیرالدین جعفری

بازار خودرور و صنعت خودرو سازی در کشور ما حالتی استراتژیک (و نه انحصاری ) دارد. آیا واقعا جای دیگری در دنیا مورد مشابهی وجود دارد؟